Reklamační řád

ÚVOD
Odpovědnost na vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží a kupujícímu ji poskytujeme v délce 24 měsíců pro domácí technologie a v délce 12 měsíců pro profesionální technologie.
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení dodavatele) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Poškození zboží vlivem častého používání
Upozorňujeme také zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Děkujeme za pochopení.

Reklamační pokyny
Vámi objednanou zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem, v případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), sepište s dopravcem formulář o poškození zásilky. Na argumenty dopravce o špatném zajištění zásilky neberte zřetel a trvejte na sepsání daného formuláře.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zboží nebo vzniku škody na kontaktní e-mail: info@caffezone.cz (případně na info@gastromax.cz).Reklamované zboží posílejte zpět na adresu:
CAFFÉ ZONE

GASTROMAX, s.r.o.
Partyzánská 7043
760 01 Zlín

Po obdržení výše uvedených skutečností, zahájíme reklamační řízení u dodavatele. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Budeme Vás o rozhodnutí o reklamaci informovat nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření od dodavatele. Bohužel nejsme povinni přebírat odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Vrácení peněz
Abyste nákupem na www.caffezone.cz nepodstupovali vůbec žádné riziko, nabízíme vám záruku na vrácení peněz. Tuto záruku Vám poskytujeme, protože víme, že nakupování přes internet je méně dokonalé a Vy si nemůžete zboží pořádně prohlédnout. Tím pádem může lehčeji dojít k tomu, že si objednáte něco jiného, než jste si při zadání objednávky představovali.

Zjistíte-li po převzetí zboží, že Vám zboží nevyhovuje, můžete využít možnosti jej bez udání důvodu vrátit. Částka zaplacená za zboží při převzetí Vám bude neprodleně zaslána zpět. 
Musí být však splněny následující podmínky:
1. Zboží musí být zabaleno neporušené v originálním obalu.
2. Zásilka musí být odeslána zpět do 14 dní po obdržení.
3. K zásilce musí být přiložena kopie útržku z dobírkové složenky.
4. Zboží nesmí být zjevně použito ani poškozeno, na tyto výrobky se již vrácení peněz nevztahuje.

Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Vracené zboží zasílejte na adresu:
CAFFÉ ZONE

GASTROMAX, s.r.o.
Partyzánská 7043
760 01 Zlín