CAFFÉ ZONE - obchodní podmínky

Níže uvádíme obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.caffezone.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost GASTROMAX, s.r.o., se sídlem Partyzánská 7043, 760 01 Zlín (IČO: 262 41 013, DIČ: CZ26241013). Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (GASTROMAX, s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících).

Objednávka zboží

Prodejní web www.caffezone.cz přináší kompletní seznam nabízeného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující včas informován.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Je povinností kupujícího před odesláním objednávky ověřit si cenu zboží včetně poplatků za případné dopravné. V případě že kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, prodejce mu včas potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně Caffé zone rezervováno.

Udávaná doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (Vánoce) a vytíženosti skladu.

Zboží je dodáváno s řadným daňovým dokladem - fakturou, která v případě nedostupnosti originálního záručního listu výrobce jej nahrazuje (dle zákona 47/1992 sb. §620 odst. 3).

Zrušení objednávky 

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím doručením prodávajícím. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele (popřípadě se zboží již nevyrábí), bude prodávající kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato vrácena v plné výši převodem na jeho účet.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně. 
Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury a účet kupujícího, na který mu bude poukázána zaplacená částka. Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stav. 

Podmínky pro vrácení zboží v zákonné 14-denní lhůtě: 
* zboží musí být v původním nepoškozeném obalu 
* nesmí být použité 
* musí být nepoškozené 
* musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) 
* doklad o koupi 
* V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). 
* Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část a to v termínu 30 dnů od data odstoupení. 
* V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v naší provozovně. 
* Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

Výměna zboží

Kupující má právo na výměnu zboží v zákonném stanovené 14-denní lhůtě. Pokud se kupující rozhodne pro výměnu zboží, je povinen zaslat zboží v nepoškozené podobě s přehledným popisem, jakým způsobem a za jaké zboží chce výměnu uskutečnit. Při výměně zboží mohou nastat tyto případy:
1) Zákazník požaduje zboží s levnější cenou = rozdíl ceny mu bude dobropisován a nové zboží mu bude zasláno na dobírku ve výši poštovného (viz Doprava a platba)
2) Zákazník požaduje zboží s dražší cenou = rozdíl ceny mu bude započítán do dobírky zaslání požadovaného zboží, v ceně dobírky bude také započítáno poštovné pro opětovné zaslání (viz Doprava a platba)
3) Zákazník požaduje zboží se stejnou cenou = nové zboží mu bude zasláno na dobírku ve výši poštovného (viz Doprava a platba)
Náklady na opětovné zaslání se vztahují jen na výměny zboží, kdy prodávající zaslal objednané zboží při první objednávce správně, dle požadavku kupujícího. Případy, kdy prodávající zaslal svojí chybou nesprávné zboží, zasílá při výměně za správný kus na své náklady.

Ceny a cenové kategorie

Ceny uvedené na e-shopu jsou vždy aktuální a platné. U všech nabízených produktů je uváděna cena bez DPH i s DPH.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na info@caffezone.cz, případně na info@gastromax.cz.